Celem działań podejmowanych w ramach tej pracowni jest zwiększenie kondycji i sprawności fizycznej uczestników ŚDS, niwelowanie istniejacych dysfunkcji ruchowych oraz kształtowanie postaw świadomej aktywności rekreacyjno-sportowej wśród osób niepełnosprawnych. Pracownia realizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji, usprawniania ogólnoruchowego, sportu, rekreacji ruchowej i szeroko pojętej turystyki. Pracownia wyposażona jest w przybory i sprzet pomocny w ćwiczeniach równoważnych, koordynacyjnych, rozciagających i wzmacniających. Doskonalenie kondycji i wzmacnianie głównych cech motorycznych odbywa się także poprzez korzystanie z urządzeń siłowych typu: atlas, bieżnie, rowerki. Pracownia wykorzystuje w swojej codziennej działalności metody relaksacji i aktywnego rozluźniania. Pomocne w tym jest takie wyposażenie jak: materacje, maty, gumy terra-band itp.