Prowadzimy zajęcia terapeutyczne poprzez:

-Pracę z edytorami tekstu MS Word, Open Office: pisanie podań, CV, estetyka dokumentu

-Pracę z edytorami grafiki: tworzenie rysunków, obróbka zdjęć cyfrowych

-Pracę z arkuszem kalkulacyjnym: proste obliczenia w Excel

-Pracę z aplikacją Power Point - tworzenie prostych prezentacji multimedialnych

-Poznanie Internetu: wyszukiwanie potrzebnych informacji, zdjęć i obrazów

-Zapoznanię z działaniem urządzeń peryferyjnych: drukarki, skanera, ksera

-Tworzenie śpiewników - umiejętność używania gilotyny i bindownicy

-Multimedialne gry edukacyjne

-Rozwiązywanie prostych problemów wynikających z użytkowania komputera

-Tworzenie prostych stron WWW

 

Celem pracowni jest:

-Rozwijanie umiejętności manualnych, percepcyjnych

-Rozwijanie zdolności indywidualnych

-Umiejętność obsługi komputera

-Umiejętność obsługi ksera, skanera, gilotyny i bindownicy

-Swobodne poruszanie się w środowisku Windows

-Umiejętność sporządzenia podania, CV w edytorze tekstu

-Swobodne poruszanie się w Internecie

-Poprawa własnej samooceny