Rola pracowni terapeutycznych to przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejetności niezbędnych do samodzielnego życia. Polega na udzieleniu rady i pomocy w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, gospodarowaniem pieniędzmi, załatwianiem spraw poza domem, wykonywaniem różnych zajęć i prac, aktywnym spędzaniem wolnego czasu, motywowaniem do pracy przez wykorzystaniem posiadanych umiejętności, utrzymywaniem kontaktów z rodziną i przyjaciółmi. Wszystkim tym działaniom przyświeca myśl, by utrzymać uczestników Domu w ich środowisku społecznym i rodzinnym.

 

Działają u nas następujące pracownie:

 

-kulinarna

-plastyczno-krawiecka

-komputerowa

-muzyczno-teatralna

-rehabilitacyjna

 

 

Ponad to naszym uczestnikom zapewniamy również opieke medyczną. Dodatkowo uczestniczą w zajęciach i zabawach na świeżym powietrzu, a także w wyjazdach integracyjnych do innych placówk.
Podtrzymujemy również tradycje i kultywujemy święta.