Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie funkcjonuje od 01.05.1999r. Jest jednostką pobytu dziennego o zasięgu ponadlokalnym. Jest ogniwem wsparcia dla osób, które z powodu przewlekłej choroby psychicznej lub głębszej niepełnosprawności intelektualnej, upośledzenia umysłowego, mających poważne trudności w życiu codziennym, wymagających pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym, które same te osoby ani ich rodziny nie mogą zapewnić, wykorzystując własne środki, możliwości i usprawnienia.

Przeznaczony jest dla osób, które z powodu choroby maja poważne trudności w zachowaniu swojej integracji społecznej, a szczególnie w pełnieniu ról życia codziennego, zwłaszcza wiążących się z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, ról pełniących w procesie edukacji, podczas zatrudnienia oraz w trosce o sprawy wiążące się z materialnymi podstawami egzystencji.

Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

ŚDS swoją działalnością obejmuje uczestników z gmin: Tarnogród, Obsza, Potok Górny, Łukowa, Biszcza.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie stawia sobie za cel główny wielopłaszczyznową rehabilitację osób niepełnosprawnych zmierzającą do ogólnego rozwoju każdego uczestnika czyli świadczenie dziennych usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu podstawowych umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.

 

Informacja o zasadach funkcjonowania+ŚDS
Microsoft Word Document 28.5 KB
Postępowanie i wymagana dokumentacja prz
Microsoft Word Document 22.0 KB